Elise S. Brezis


Professor of Economics


Curriculum vitaeHead, Forum Macro of Israel


Department of Economics


Bar-Ilan University, IsraelPress – עיתונות


Opinion and commentary on economic issues and policy


מאמרי דעה

פרופסור בבר אילן חושפת: פורום קהלת הציע את ההפיכה המשטרית בלי בדיקה כלכלית
כלכליסט | בארץ | דעה | 20 פברואר 2023
פרופסור לכלכלה אליס ברזיס כותבת לכלכליסט: הזמנתי את יו"ר קהלת ובכיריה לפורום אקדמי והבנתי שקהלת לא בדקו בכלל את ההשלכות הכלכליות של "הרפורמה" שלהם. חברי הכנסת – עצרו את הכאוס הכלכלי!

ביבי, שחרר את ישראל, העם היהודי לא יבוא להידברות עם דיקטטורים
כלכליסט | בארץ | דעה | 16 פברואר 2023
בהפגנה הגדולה בירושלים נולד עם יהודי חדש, המבוסס על ערכים שאין לנתניהו בקואליציה. ביבי מסמל את השחיתות, את היהירות, את הגידופים ואת הכוח להרוס. העם היהודי החדש בונה את הארץ, ויש לו דרך ארץ.

האליטה החרדית בדרך להרוס את כלכלת ישראל
כלכליסט | כלכלת ישראל | דעה | 23 נובמבר 2022
עלינו להפסיק את אי הצדק בחלוקת הנטל ולדרוש "גיוס עכשיו". החרדים מונים 30% מהאוכלוסייה והם יודעים את האמת – אין סכנה ליהדות אם יתגייסו, יש סכנה לתקציבים. התעקשות החרדים לקבל פריבילגיות בשם הדת תהרוס את המדינה מבחינה כלכלית לחלוטין, ובאיטיות רבה.
 


I write opinion articles in the Israeli press on burning economic issues and advocate changes to economic policies of Israel’s governments.
 
I focus on three areas: The development of human capital in the various population segments of Israeli society, the impact of Israel's high birth rate on the quality of infrastructure and on the standard of living, and on bureaucracy and the revolving door that negatively impact the the economy.
אני כותבת מאמרי דעה בעיתונות הישראלית על נושאים כלכליים בוערים בישראל ומציעה שינויים במדיניות הכלכלית של ממשלות ישראל.

הנושאים החשובים עבורי הם: פיתוח ההון האנושי במגזרים השונים של חברה הישראלית, השפעת פריון הילודה הגבוה בישראל על איכות התשתיות ועל רמת החיים, ועל הבירוקרטיה ותופעות הדלת המסתובבת והשפעתן השלילית על הכלכלה.

 
למען עתיד המשק: לוח החופשות במערכת החינוך חייב להשתנות
גלובס | מערכת החינוך | דעה | 25 יולי 2022

אין סיבה להתלהב מרמת הצמיחה בישראל - הנתונים דווקא מאכזבים
גלובס | כלכלת ישראל | דעה | 23 פברואר 2022

הסיבה המהותית לעליית מחירי הדיור היא פיצוץ האוכלוסין
גלובס | צפיפות אוכלוסין | דעה | 10 נובמבר 2021

לגרום למתנגדי החיסונים לשלם יותר על ביטוח הבריאות
גלובס | מגיפת הקורונה | דעה | 4 אוקטובר 2021

חטא היהירות ועונשו: ישרוטל צריכה להחזיר את כספי הסיוע
גלובס | משבר הקורונה | דעה | 31 אוגוסט 2021

אחרי עשור תקוע, ממשלת השינוי תוכל לקדם צמיחה כלכלית
גלובס | כלכלת ישראל | דעה | 6 יוני 2021

לעצור את הכניעה הממשלתית לקבוצות הלחץ
גלובס | בחירות | דעה | 21 מרץ 2021

מדיניות כלכלית בזמן הקורונה: הממשלה עושה בדיוק את מה שאסור לה לעשות
גלובס | הקורונה הכלכלית | דעה | 14 דצמבר 2020

חברות זקוקות לשוויון – אתגר ההזדמנות השווה
מקור ראשון | תרבות | דעה | 4 אפריל 2020

לכבוד שר האוצר החדש – מדיניות כלכלית בעשרה שיעורים

ללמוד מהטעות של משה רבנו
המטרה: להגיע בבטחה לארץ המובטחת ולשגשוג הכלכלה
כלכליסט | מדיניות כלכלית – שיעור ראשון | 12 אפריל 2013

למה יש צורך בקיצוצים?
למה יעד הגרעון לא יכול להיות מעל 3%? ומדוע חשוב לפתח את קווי הרכבת דווקא בתקופת האטה במשק?
כלכליסט | מדיניות כלכלית – שיעור שני | 19 אפריל 2013

להמיר את קצבאות הילדים במענק למי שיסיים בגרות
מדוע אסור לבטל את הפטור ממע"מ על פירות וירקות ואיך פותרים את בעיית העוני עם ביטול קצבאות הילדים
כלכליסט | מדיניות כלכלית – שיעור שלישי | 26 אפריל 2013

במה טועה לפיד? לכבוד שר האוצר החדש: מדוע אסור להעלות מסים באופן קיצוני, ואיפה נכון לקצץ
כלכליסט | מדיניות כלכלית – שיעור רביעי | 10 מאי 2013

איפה הכסף? פשוט – אין כסף
שתי בעיות שרוקנו את הארנק של מדינת ישראל ונתון אחד שהאוצר לא מפרסם
כלכליסט | מדיניות כלכלית – שיעור חמישי | 17 מאי 2013

סקנדינביה זה לא לישראלים
כיצד העובדה שישראלים לא אוהבים להיתפס כפראיירים, משפיעה על בחירת המדיניות הכלכלית
כלכליסט | מדיניות כלכלית – שיעור שישי | 24 מאי 2013

איפה הכסף? תקוע בדלת המסתובבת
מהן הסיבות לאי-שוויון בישראל ואיך האליטות מצליחות לשמר אותו?
כלכליסט | מדיניות כלכלית – שיעור שביעי | 31 מאי 2013

על הפרת הבטחות צריך לשלם, ובמזומן
ראש הממשלה ושר האוצר צריכים לשלם קנס כספי בכל פעם שלא יעמדו בהבטחותיהם. ואם כבר מדברים על אמינות - מי צריך להיות הנגיד הבא של ישראל
כלכליסט | מדיניות כלכלית – שיעור שמיני | 7 יוני 2013

יצוא הגז: השאלות החשובות באמת
למה מתנגדים לייצוא הגז והאם אתם סומכים על הממשלה שתשקיע את הרווחים בתבונה
כלכליסט | מדיניות כלכלית – שיעור תשיעי | 14 יוני 2013

אם הכול נראה כל כך קודר, למה בעצם טוב לנו?
אזרחי ישראל מאושרים. עכשיו נותרה רק שאלה אחת: למה?

כלכליסט | מדיניות כלכלית – שיעור עשירי | 21 יוני 2013

ראיונות

כלכלת הקורונה – המחיר האמיתי יורגש רק בעוד שנים
זמן ישראל | כלכלה | 14 אוקטובר 2020